De Pyler | Onderwijs & Onderzoek

Kinderen die wijzen Overlay

Maatwerk op weg naar een diploma

VSO de Pyler is dé school voor jongeren van 12 tot en met 20 jaar die naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan of die een MBO-opleiding niveau 1 volgen. VSO de Pyler biedt de leerlingen onderwijstrajecten aan waar zij binnen een prettige, veilige en gestructureerde leeromgeving de kans krijgen zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen.
Wij kijken met een positieve blik naar onze leerlingen en doen er alles aan om talenten tot bloei te laten komen. Op de Pyler ontwikkelen leerlingen niet alleen hun (vak)kennis, maar leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Samen met de leerlingen en ouders zorgen wij voor de meest passende begeleiding richting vervolgonderwijs, arbeid of zinvolle dagbesteding.
 
Wij nemen deel aan
ESF-project 2014-2020.