Byzonderwijs

Byzonderwijs is een samenwerking tussen SO de Pyler en JENS (Jong en Sterk). Het betreft een geïntegreerd aanbod dat op school wordt aangeboden, gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden voor leren en ontwikkelen.

Door er bewust voor te kiezen om zorg aan te bieden op een school blijft voor alle betrokkenen het perspectief helder: het op een positieve wijze kunnen deelnemen aan onderwijs. In samenspraak met de betrokkenen worden telkens hoge, doch realistische doelen gesteld en blijft eenieder eenzelfde richting uitwerken ten dienste van het kind.