Doelgroepenarrangement op SO De Pyler (samen met JENS)

In samenwerking met JENS biedt SO De Pyler op school extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan zijn:

  • Nabijheid kunnen bieden in de klas of tijdens een pauze als een leerling het even moeilijk heeft.
  • Buiten de klas een gesprek met de leerling hebben, zodat hij/zij zich gehoord voelt.
  • Samen met een leerling een moeilijke situatie voorbespreken, zodat de leerling tips en adviezen krijgt, hoe hij/ zij iets kan oplossen.
  • Oefeningen met de gehele groep, zodat leerlingen dit in de veilige schoolomgeving kunnen oefenen; bijvoorbeeld: “hoe vraag je hulp, of hoe laat je een ander weten dat je iets niet wilt”/ sociale vaardigheidstraining.

Al deze vormen van ondersteuning zorgen ervoor dat een leerling meer zelfstandig wordt, beter leert functioneren in een groep en meer zelfvertrouwen krijgt.

Deze extra vorm van ondersteuning op school wordt uitgevoerd door collega’s die oorspronkelijk in dienst zijn van JENS.  Deze JENS-medewerkers zijn de  gehele dag op school aanwezig en ondersteunen in en buiten de klas en bieden groepstrainingen aan op school. Samen met de leerkracht zorgen zij voor een passend aanbod voor onze leerlingen. De JENS-medewerkers kunnen ook contact opnemen met ouders om een terugkoppeling te geven over iets wat er gebeurt is, of een mooi moment waar de ouder samen met uw leerling trots op mag zijn.
Alle gemeenten in Parkstad (en ook daarbuiten) geloven erin dat vroegtijdige ondersteuning zorgt voor betere kansen voor ieder kind. Daarom ondersteunen zij dit project.

Voor meer informatie over het doelgroepenarrangement op SO De Pyler kunt u contact opnemen met school via het contactformulier.