SO-afdeling inleiding

Binnen onze school streven wij ernaar om een schoolklimaat te creëren waarbinnen kinderen zich zowel sociaal emotioneel als didactisch positief kunnen ontwikkelen.

Belangrijke pijlers voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn:

 • een veilig pedagogisch klimaat;
 • conflicthantering door middel van het aanleren van handelingsalternatieven;
 • zelfverantwoordelijkheid;
 • het uiten van gevoelens;
 • het accepteren dat iedereen anders is;
 • een positieve benaderingswijze naar elkaar.

We streven ernaar kinderen zoveel mogelijk deelgenoot en verantwoordelijk te maken voor hun toekomstperspectief en alles wat nodig is om dit te bereiken. Hierbij respecteren we het kind zoals het zich sociaal emotioneel en didactisch aan ons laat zien.

Concreet betekent dit dat we binnen ons onderwijs o.a. streven naar:

 • zoveel mogelijk succeservaringen/opstekers voor kinderen;
 • onderling respect en vertrouwen;
 • het vergroten van zelfreflectie en inlevingsvermogen bij kinderen;
 • een duidelijke voorspelbare structuur (zeggen wat je doet en doen wat je zegt);
 • het vergroten van zelfstandigheid en onderlinge samenwerking (meer samen dan alleen);
 • de school als een onderdeel van de maatschappij;
 • boeiend, uitdagend en betekenisvol onderwijs op het niveau van het kind;
 • het stellen van hoge doelen in combinatie met opbrengstgericht werken.
Print Friendly, PDF & Email