Kantelklas

De Kantelklas is een samenwerking tussen SO de Pyler en JENS (Jong en Sterk). Het betreft een geïntegreerd aanbod dat op SO De Pyler wordt aangeboden.

De Kantelklas is voor kinderen die wel behoefte aan onderwijs hebben, maar nog niet schoolrijp zijn omdat ze nog te veel zorg nodig hebben. In de Kantelklas wordt gestart met veel zorg en minder onderwijs en wordt stapsgewijs toegewerkt naar meer onderwijs en minder zorg. Zo werken we aan doorstroom naar het (speciaal) basisonderwijs.

De Kantelklas is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. Aanmelden voor de Kantelklas is niet mogelijk. Een kind wordt in een Kantelklas geplaatst in overleg met ouders en onderwijs.