Missie/Visie

De missie van INNOVO luidt: Inspireren om te leren.

In aansluiting op deze missie is SO De Pyler er voor leerlingen van 4 tot 12  jaar  die onze expertise  in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen en zich goed  te kunnen ontwikkelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling de kans moet krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Wij bereiden onze leerlingen daarom voor op een  betekenisvolle toekomst in de samenleving en bieden een passend onderwijsprogramma dat is afgestemd op de leefwereld van de leerlingen.

Wij proberen met ons onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten op het vervolgonderwijs. Op zowel de SO- als de VSO-afdeling maken wij ambitieuze keuzes, kijkend naar de mogelijkheden van de leerling. We proberen zowel sociaal- emotioneel als didactisch het hoogst haalbare uit onze leerlingen te halen en hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. We zetten daarbij in op de toekomstige loopbaan van de leerling.

Wij zoeken naar verbindingen tussen de SO- en VSO-afdeling en werken samen waar dit nodig en/of wenselijk is. Wij hechten echter ook veel waarde aan de eigenheid van de afdelingen.

Wij vinden het belangrijk samen te werken met het systeem rondom de leerling. Goed gastheerschap zien wij als een belangrijke pijler in het contact met ouders/verzorgers, leerlingen en ondersteunende professionals. Wij zien onszelf als één van de partners in een groter geheel, we werken daarom nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer  onderwijs en jeugdhulp, waarbij we gebruiken maken van elkaars onderscheiden expertise.