Missie/Visie

SO De Pyler heeft een duidelijke missie en visie geformuleerd, waarmee we richting en invulling geven aan onze manier van werken.

Hieronder kunt u de missie, de visie en onze kernwaarden terugvinden. Tevens zijn de 3 Pijlers van onze visie verder toegelicht.