Toelating

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisschool kan bieden worden doorverwezen naar het S(B)O. Het samenwerkingsverband stelt een trajectbegeleider aan die verantwoordelijk is voor het correct doorlopen van deze aanvraag S(B)O-plaatsing. Door middel van dossieranalyse, eventuele observaties en knooppunt-gesprekken, proberen de betrokken scholen, ouders en eventuele hulpverlening een passend aanbod te vinden.

Hoe verloopt het proces richting De Pyler?
  • Met toestemming van ouders/verzorgers deelt de basisschool het dossier met het samenwerkingsverband.
  • De trajectbegeleider van het samenwerkingsverband geeft aan welke S(B)O-scholen betrokken dienen te worden voor het knooppunt-toeleiding (= gesprek waarbij alle betrokkenen vanuit onderwijs en zorg én ouders aanwezig zijn). De Basisschool deelt het dossier met de betrokken scholen en plant een gesprek: “knooppunt-toeleiding”.
  • Als het SBO aangeeft niet te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften, wordt aan de SO-scholen gevraagd naar hun mogelijkheden.
  • Als SO de Pyler tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, en ouders instemmen met plaatsing op SO De Pyler wordt er bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (“TLV” genaamd) aangevraagd. De TLV is het zogenaamde “toegangskaartje” voor het SO.
Als duidelijk is dat de leerling kan gaan starten op de Pyler…..
  • Krijgen ouders/ leerling een kennismaking/ rondleiding op De Pyler.
  • Vindt er een “start-gesprek” plaats op De Pyler waarin school, hulpverlening en ouders afstemmen hoe de ondersteuning voor de leerling vormgegeven gaat worden (wie doet wat). Alleen door samenwerking  ontstaat het passende aanbod.
  • Vindt er ± 8 weken naar start een zogenaamd “vaststelgesprek” plaats. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken tijdens het “startgesprek” voldoende zijn om de leerling optimaal te laten profiteren van het aanbod op De Pyler.

Namens SO De Pyler is een instroomcoördinator aangesteld die het gehele traject vanaf “Knooppunt toeleiding” tot plaatsing op SO De Pyler betrokken blijft. De Instroomcoördinator is het aanspreekpunt voor ouders en externe betrokken tijdens dit traject.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de instroomcoördinator (Dhr. Sven Rutten) via de gegevens op het contactformulier op deze website.

Print Friendly, PDF & Email