VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO de Pyler is dé school voor jongeren van 12 tot en met ongeveer 18 jaar die Praktijkonderwijs, VMBO-onderwijs of MBO-onderwijs niveau 1 volgen met extra zorg op het gebied van gedrag.

Wij bieden onze leerlingen onderwijstrajecten binnen een prettige, veilige en gestructureerde leeromgeving, zodat zij de kans krijgen om zich op leergebied, maar ook sociaal-emotioneel, maximaal te kunnen ontwikkelen.

Wij kijken met een positieve blik naar onze leerlingen en doen er alles aan om talenten tot bloei te laten komen. Op de Pyler ontwikkelen leerlingen niet alleen hun (vak)kennis, maar leren ook goed omgaan met zichzelf en anderen. Samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en eventuele hulpverleners zorgen wij voor de meest passende begeleiding richting vervolgonderwijs, arbeid of zinvolle dagbesteding.

Maximale kansen voor onze leerlingen

Binnen ons onderwijs zijn er verschillende leerroutes die leerlingen kunnen volgen, namelijk:
Praktijkonderwijs, VMBO Basis, VMBO Kader en Entree.

Deze leerroutes leiden allen op tot een diploma. Praktijkonderwijs leidt in beginsel niet op tot een diploma, maar onze manier van werken is erop gericht leerlingen van deze leerroute een kans te bieden om in de bovenbouw het Entree-diploma te behalen.

Zit een diploma er toch niet in? Geen zorgen, in dat geval zorgen wij voor begeleiding naar een arbeids- of dagbestedingsplek.

Streven naar inclusief onderwijs

Speciaal onderwijs is voor veel leerlingen passend en noodzakelijk. Hier kunnen zij werken aan hun vaardigheden binnen een aangepaste setting en met een professioneel team aan begeleiders. Sommige leerlingen groeien sneller dan anderen of hebben een beperktere ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen is het niet altijd noodzakelijk om de gehele middelbare schoolperiode gebruik te maken van speciaal onderwijs.

2 maal per jaar wordt, tijdens de leerlingbespreking, een inschatting gemaakt van de ondersteuning die een leerling nog nodig heeft van het speciaal onderwijs. Indien wordt geconcludeerd dat de leerling mogelijk zou kunnen schakelen naar een meer reguliere vorm van begeleiding, dan kan deze worden aangemeld voor “Breed schakelen”.

Via een door alle scholen in de regio ontwikkeld schakelprotocol (het 3S-model, signaleren/selecteren-synchroniseren-schakelen) kan de leerling dan doorstromen naar een reguliere VO-school. Breed schakelen wordt binnen de Pyler aangestuurd door de zorgcoördinator, de instroomcoördinator en de procesbegeleider Breed Schakelen.

Klik op de video voor geluid en/of volledig scherm

.

Wij nemen deel aan
ESF-project 2023-2025

Print Friendly, PDF & Email