Binnen ons onderwijs zijn er verschillende leerroutes die leerlingen kunnen volgen, namelijk:
Praktijkonderwijs, VMBO Basis, VMBO Kader en Entree.

Deze leerroutes leiden allen op tot een diploma. Praktijkonderwijs leidt in  de regel niet op tot een diploma, maar onze manier van werken is erop gericht leerlingen van deze leerroute een kans te bieden om in de bovenbouw het Entree-diploma (MBO niveau 1) te behalen.

Zit een diploma er toch niet in? In dat geval zorgen wij voor begeleiding naar een arbeids- of dagbestedingsplek.

 Bekijk ook de presentatie m.b.t. het aanbod van het VSO

….


Leerroutes

Als de leerlingen aan het einde van leerjaar 3 meer geschikt lijken of meer gemotiveerd zijn om in de praktijk te leren, dan is het ook mogelijk om binnen de Pyler de Entree opleiding (MBO niveau 1) te volgen. De leerlingen stappen dan over van de VMBO-leerlijn naar de MBO-leerlijn.

In “Entree leerjaar 1” lopen de leerlingen 3 dagen stage in verschillende sectoren. De overige 2 dagen komen zij naar school om theorielessen te volgen. De theorievakken zijn vooral gericht op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en goed werknemerschap. In het examenjaar “Entree leerjaar 2” blijven ze 3 dagen stagelopen en twee dagen naar school komen. In het laatste jaar moeten de leerlingen een profiel kiezen. In dat profiel moeten zij stagelopen en examen doen. Naast de theorie-examens doet de leerling ook een praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid).

Binnen Entree wordt er gewerkt in groepen van maximaal 12 leerlingen, met een vaste mentor. Behalve het geven van de theorielessen begeleidt de mentor ook de stages intensief. Er is wekelijks contact tussen school en stagebedrijf.

Leerlingen die het Entree diploma hebben behaald, kunnen eventueel doorstromen naar vervolgonderwijs, of (eventueel begeleid) gaan werken.

Voor het examineringstraject werken we samen met Vista College in Heerlen.

Voor verdere vragen: http://www.depyler.nl/contact