De omgeving rondom onze school

Hoe ziet onze school eruit? Hoe ziet de context van onze school eruit? Welke kind-kenmerken onderscheidt onze school binnen de regio? Met welke personeelskenmerken wordt er rekening gehouden? Welke omgevingsfactoren hebben invloed op de schoolontwikkeling?

Interne omgevingsfactoren zijn onder meer: de ontwikkeling van de leerlingenpopulatie, huisvesting, personele samenstelling, fusiegeschiedenis, organisatieontwikkeling en ontwikkeling bestuur.

Externe omgevingsfactoren zijn onder meer: de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband VO, de samenwerking met ketenpartners binnen het buiten het onderwijs (zoals stagebedrijven, gemeentes, hulpverleningsinstanties, collega-scholen in het reguliere en het speciale onderwijs).