Toelating en aanmelding

Om toegelaten te kunnen worden tot onze school dient de leerling in het bezit te zijn van een zogenaamde Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), die wordt aangevraagd bij een samenwerkingsverband VO.

Om geplaatst te worden bij VSO de Pyler wordt een vast traject doorlopen met 3 fasen:

  • De voorschoolse fase (van intake tot plaatsing)
  • De observatiefase (van de start tot de vaststelling van het ontwikkelingsperspectiefplan).
  • De plaatsingsfase (tussen de observatieperiode en de uitstroom van de leerling)

Indien een leerling, door omstandigheden, nog niet “klaar” is voor het VSO-onderwijs en de kans op succes onvoldoende wordt ingeschat, kan er in overleg worden gekozen voor een tussentraject.


Voor verdere vragen: http://www.depyler.nl/contact

Print Friendly, PDF & Email