Missie, visie en kernwaarden VSO

Onze missie, visie en kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap zijn de fundamenten voor onze onderwijsvisie. Deze is de basis voor hoe wij werken binnen ons VSO en met de regulier VO-scholen waar wij mee samenwerken en die wij ondersteunen.

Wij willen samen met leerlingen en ouders een schoolgemeenschap vormen waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend en boeiend onderwijs op onze school en schoolomgeving.

Samen met onze leerlingen en personeel zoeken wij steeds naar een goede balans tussen de 3 belangrijke ontwikkelingspijlers: kwalificatie (het je eigen maken van kennis en vaardigheden) socialisatie (het leren omgaan met de ander, ontwikkelen van sociale vaardigheden en leren omgaan met emoties en gevoelens van jezelf en de ander) en vorming van de persoon (het ontwikkelen van een gevoel van competentie, zelfbewustzijn en talentontwikkeling).

Door het bieden van een goed evenwicht in de ontwikkeling van deze 3 pijlers streven wij ernaar dat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een competente, sociale en zelfbewuste persoon. Een persoon die durft vertrouwen op eigen kwaliteiten en een positieve relatie kan aangaan in onze steeds veranderende samenleving.

Om een maximale ontwikkeling voor leerlingen te waarborgen dienen wij zelf ook een lerende organisatie te zijn met oog voor onze interne kwaliteitszorg, maar ook voor de wereld om ons heen, waar wij als organisatie middenin staan en waarin wij samenwerken met o.a. collega-scholen, gemeentes, samenwerkingsverbanden, hulpverleningsinstellingen en ouders/verzorgers.

Dit alles vertaalt zich in onze visie op het antropologische, pedagogische, onderwijskundige, maatschappelijke en organisatorische vlak, alsmede op het gebied van veiligheid.