Visie, missie en kernwaarden VSO

VISIE

Op VSO de Pyler werken wij op basis van vertrouwen, verbinding en vakmanschap.

Wij streven naar balans samen met onze leerlingen, om …

  • Mét emoties en gevoelens, met jezelf en de ander, om te leren gaan;
  • Vertrouwen in eigen talenten te krijgen én jezelf te leren kennen in de omgeving;
  • Met kennis en vaardigheden te bouwen aan volwaardige deelname in de maatschappij.

Wij staan als team voor onze leerlingen, om …

  • Ondersteuning en groeikansen in de sociaal-emotionele ontwikkeling te bieden;
  • Een rijk aanbod om theoretische en praktische vaardigheden eigen te maken;
  • Een maximale ontwikkeling te waarborgen, in samenwerking met ouders/verzorgers.

MISSIE

  • Wij bieden leerlingen, professionals, ouders en partners iedere dag een prettige, veilige en respectvolle onderwijsomgeving, met een warm welkom om actief betrokken te zijn.
  • Wij staan voor samen verantwoordelijk zijn in passend en boeiend orthopedagogisch onderwijs, voor alle leerlingen als individu, met oog voor verschillen.
  • Wij gaan voor een kansrijk toekomstperspectief voor alle leerlingen.