Ons zorgaanbod

Van een VSO als het onze mag u verwachten dat de zorg en begeleiding verder gaat dan op een vergelijkbare reguliere school.

Onze extra zorg verlenen wij vooral op het gebied van het pedagogische klimaat, maar daarnaast geven wij ook “onder-ons-dak-trainingen”, doen wij zelf psychologisch onderzoek en hebben wij intensief contact met veel hulpverleners binnen onze regio.

Tenslotte hebben wij een vaste samenwerking met JENS. Een viertal medewerkers geeft preventieve gedragstrainingen in de onderbouw. Verder begeleiden zij onze  jongeren die extra zorg nodig hebben en ondersteunen zij onze teamleiders.


Pedagogisch klimaat

 • Kleine klassen (gemiddeld 10 leerlingen)
 • Extra surveillance in de pauzes én vóór schooltijd
 • Extra praktijklessen
 • Mentoraat (de mentor begeleidt leerlingen van de klas)
 • Time-out voorziening
 • Leerkrachtondersteuning (1 op weinig)
 • Duidelijke structuur en voorspelbaarheid
 • Camerasysteem op alle pleinen en gangen
 • Weinig handen voor de klas
 • Vaste samenwerking met Bureau HALT
 • Vaste samenwerking met schoolarts
 • Vaste samenwerking met bureau VSV
 • Knooppunten (gesprekken met álle partijen rondom de jongere)
 • Uitgebreid Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) voor alle leerlingen
 • Sociale Vaardigheids Training  (SVT) in curriculum

Psychologisch onderzoek

 • ADHD-screening
 • Persoonlijkheid ( NPV-J-3)
 • Ego-ontwikkeling (ZALC)
 • ASS-screening
 • Temperament (ATL)
 • Emotieregulatie (FEEL-KJ)
 • Schoolbeleving (SAQI)
 • Intelligentie (WISC-V, WAIS-IV, IDS-2, NIO, SON-R)
 • Executieve functies (BRIEF-2)
 • Prestatiemotivatie (PMT-K-2)
 • SO-EM ontwikkeling zwakkere leerling (SEO-V)
 • Hechting (VFO)
 • Copingstrategie (UCL)
 • Screening Dyslexie
 • Screening Dyscalculie

Onder-ons-dak-trainingen

 • Faalangsttraining
 • CGT-aanbod individueel
 • Emotieregulatie training
 • Meidenclub
 • Training Executieve functies
 • Sociale Vaardigheidstraining (“Leefstijl”)
 • Relationele hulpvragen (“Brainblocks”)
 • Sociale Vaardigheidstraining (“Beter bij de les”)
 • Zelfbeeldtraining

Externe hulpverlening in school

 • BoxChainge
 • IZEO (integrale zorg en onderwijs)
 • Didactische ondersteuning (rekenen-wiskunde)
 • Huiswerkondersteuning
 • Individuele externe hulpverlening gekoppeld aan school
 • JENS, 3-sporen aanpak in school

Voor verdere vragen: http://www.depyler.nl/contact

Print Friendly, PDF & Email