De Pyler | Onderwijs & Onderzoek

Kinderen die wijzen Overlay

SO/VSO de Pyler Heerlen

De naam voor onze school is niet zomaar gekozen. Onze school is gelegen in een wijk in Heerlen die van oudsher verbonden is met de mijnbouwhistorie. Een pijler is in de mijnbouw de gang van waaruit de waardevolle steenkool gewonnen wordt. Het is de gestutte en (relatief) veilige gang van waaruit de steenkoollagen ontgonnen kunnen worden.
 
Als school voor speciaal onderwijs willen we voor onze leerlingen een veilige plek zijn, van waaruit we streven om, door de juiste ondersteuning en benadering, de waardevolle "lagen" in de ontwikkeling van onze leerlingen naar boven te halen. In elke kind schuilen  mogelijkheden en kwaliteiten die de kans moeten krijgen naar de oppervlakte te komen. Dát bewerkstelligen zien wij als team als onze uitdaging en roeping.

 
Een pijler heeft ook de betekenis van steunpilaar, drager. Als school voor speciaal onderwijs bieden wij ondersteuning en specifieke zorg voor leerlingen en ouders. Wij vormen, samen met de ouders en opvoeders, een pijler onder de ontwikkeling van het kind en proberen samen de draagkracht van zowel kind als gezin te vergroten. Op die manier kan het kind zich ontwikkelen tot een persoon die zo goed mogelijk toegerust is om de stap naar zelfstandigheid en volwassenheid te kunnen zetten.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.


Algemeen Directeur Jos Vandewall