Vervolg

Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, zoals VSO de Pyler, bood zijn leerlingen vroeger “slechts” een perspectief op arbeid met eventueel een certificaat.

Inmiddels biedt VSO de Pyler, naast arbeidstoeleiding en toeleiding naar (arbeidsmatige) dagbesteding, een aantal diplomeringsmogelijkheden. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat leerlingen betere kansen hebben om hun studie voort te zetten richting Regionale Opleidings Centra (ROC’s) zoals:
het VISTA-college en het Yuverta-college.

Daarnaast zijn de mogelijkheden om tussentijds terug te stromen naar het reguliere onderwijs veel groter geworden door projecten zoals “Breed schakelen”.


Als een leerling regulier uitstroomt, betekent dit dat hij/zij het voorgestelde ontwikkelingsperspectief heeft gehaald en klaar is voor een vervolgfase na VSO de Pyler.

Leerlingen kunnen uitstromen naar vervolgonderwijs (MBO 2 of 3, afhankelijk van leerroute en vaardigheidsniveau), arbeid of (arbeidsmatige)dagbesteding.

De mentoren en teamleiders begeleiden en adviseren de leerlingen en ouders/verzorgers over de te nemen vervolgstappen.

Voor verdere vragen: http://www.depyler.nl/contact

Print Friendly, PDF & Email